درباره هنرستان فاطمه الزهرا (س)

هنرستان فاطمه الزهرا(س)در سال 1393 توسط بنیاد مصلی نژاد در استان البرز منطقه 4 آموزش و پرورش کرج واقع در کیانمهر بلوار نور میدان پلیس بلوار شهادت جنب شهرک نور ساخته و افتتاح گردیده است.

رشته های هنرستان

این واحداموزشی در 4 رشته هنرجو فنی حرفه ای می پذیرد.
  • کامپیوتر
  • حسابداری
  • طراحی دوخت
  • فتوگرافیک

کادر اداری

مدیریت هنرستان: لیلا کاشی
معاون آموزشی : خدیجه مقدم
معاون فنی : مریم خجسته نیا
معاون پرورشی: شروق غضبانی احمدی
معاون اجرایی: معصومه فردمقدم
سرپرست بخش کامپیوتر: شهلا عبداله
انباردار: بیتا غفارزاده

طراح سایت:

خانم سودابه پیک- هنرآموز رشته کامپیوتر

ارتباط با ما:

تلفن تماس:02633264169 معاون آموزشی و معاون فنی 02633264170 مدیریت و معاون اداری

آدرس پستی:

استان البرز، کرج، کیانمهر،بلوار نور، میدان پلیس، بلوار شهادت،جنب شهرک نور